Άργους 103

Ναύπλιο, 21 100

27521 81050

Δευ - Παρ 9:00 - 20:00

Σάβ 10:00 - 13:00

Ειδικές Ασφαλίσεις Ναύπλιο

Ειδικές Ασφαλίσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ασφαλίσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, ιχθυοκαλλιεργειών και θερμοκηπίων.

CYBER

Ολοκληρωµένες Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνων Κυβερνοχώρου

(απώλεια ή διαρροή προσωπικών δεδομένων).

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης: Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης αφορά στην προστασία του ασφαλιζόμενου στις περιπτώσεις που προξενήσει, με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο, την οποία υποχρεούται να αποκαταστήσει.

2. Ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης: Η ειδικότερη περίπτωση ασφάλισης της εργοδοτικής αστικής ευθύνης, ουσιαστικά, διασφαλίζει την επιχείρηση για τις πέρα του κοινωνικού φορέα ασφάλισης απαιτήσεις του εργαζόμενου ή των μελών της οικογενείας του λόγω ατυχήματος εξαιτίας των κακών συνθηκών εργασίας και γενικότερα εξαιτίας ευθύνης του εργοδότη.

3. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης (professional liability) είναι διαδεδομένη και καλύπτει τον ασφαλισμένο από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τα εμπορεύματα σήμερα καλύπτονται από οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστούν κατά το διάστημα της μεταφοράς τους σε όλο τον κόσμο
και με όλα τα μέσα (χερσαία, θαλάσσια, αεροπορική
ή συνδυασμένη μεταφορά ) , σύμφωνα με τις 3 ρήτρες (Α,B, C)
του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Cargo Clauses of London Underwriters) και τις προαιρετικές επεκτάσεις αυτών.

Κάλυψη με Ρήτρα Α Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου) εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται στο συμβόλαιο.
Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας και κακόβουλης πράξης.
Στις βασικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η καθυστέρηση
και άλλες.

Κάλυψη με Ρήτρα Β Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό,
έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο

Κάλυψη με Ρήτρα C Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και η εκβολή του φορτίου στην θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας και η συμμετοχή στα σώστρα.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 Ειδικές καλύψεις που αφορούν τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις, διοργάνωση εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, κ.λ.π. Οι αντίστοιχες ασφαλίσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε έργου,διασφαλίζουν πλήρως τον εκάστοτε Εργολάβο, Υπεργολάβο και Κύριο του Έργου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ <<ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ>> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων & έναντι του εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Κάλυψη Υλικών Ζημιών στο κατασκευαζόμενο Έργο, σε Προϋπάρχουσα Περιουσία, σε Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις & Μηχανήματα Έργου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την προστασία του εξοπλισμού προτείνουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου που καλύπτουν κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων, όπως είναι computers, laptops, scanners, UPS, τηλεφωνικά κέντρα,ιατρικά μηχανήματα, άλλα μηχανήματα μέσης ή χαμηλής τάσης, συστήματα γραφικών τεχνών,κινηματογραφικός εξοπλισμός, κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Άργους 103
Τηλέφωνο
+302752 181050
E-Mail
info@justtrust.gr
Ωράριο Λειτουργίας
Δευ - Παρ 9:00 - 20:00
Σάβ 10:00 - 13:00

Που βρισκόμαστε

Στείλτε μας ένα μήνυμα

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!