Άργους 103

Ναύπλιο, 21 100

27521 81050

Δευ - Παρ 9:00 - 20:00

Σάβ 10:00 - 13:00

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Διαδικασία κλοπής αυτοκινήτου

1. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια που καλύπτει ολική κλοπή και όχι μερική.

2. Θα πρέπει να δηλώσουμε στην αστυνομία την κλοπή. Έπειτα θα λάβουμε απόδειξη της δήλωσης ένα χαρτί που ουσιαστικά είναι μια μήνυση κατ` αγνώστων.

3. Το χαρτί από το αστυνομικό τμήμα μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την άδεια κυκλοφορίας τα στέλνουμε στην ασφαλιστική εταιρεία, συμπληρώνοντας και μια δήλωση που περιγράφουμε αναλυτικά το συμβάν. Ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε πως η διαδικασία αποζημίωσης θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας (τριών μηνών) ανάλογα με την εταιρία, από την ημερομηνία κλοπής και αυτό γιατί ενδέχεται μέσα σε αυτό το διάστημα να βρεθεί το αυτοκίνητο.

4. Περίπου ένα μήνα μετά τη δήλωση της κλοπής μας επισκέπτεται εμπειρογνώμονας για να συμπληρώσουμε πάλι μια δήλωση με την περιγραφή του συμβάντος καθώς και την κατάσταση που είχε το όχημα. Μας ενημερώνει ότι μετά το πέρας των τριών μηνών θα χρειαστούμε τα εξής:
– μια δήλωση από το αστυνομικό τμήμα ότι δεν βρέθηκε το αυτοκίνητο.
– την άδεια κυκλοφορίας.
– το χαρτί από τα τελευταία τέλη κυκλοφορίας.
– τα κλειδιά του οχήματος
– συμβολαιογραφική πράξη που ουσιαστικά μεταβιβάζει το όχημα στην ασφαλιστική εταιρεία.

5. Μετά την παρέλευση τριών μηνών, καταθέτουμε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στην ασφαλιστική εταιρεία και σε μια εβδομάδα μας εκδίδει επιταγή με το ποσό αποζημίωσης.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Διαδικασία τρακαρίσματος με ανασφάλιστο

1. Καλούμε άμεσα την τροχαία και να καταγράψει το συμβάν, καθώς ο οδηγός του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, ενδέχεται να επιχειρήσει να αποφύγει την παρουσία της τροχαίας και την καταγραφή.

2. Θα πρέπει να ενημερώσετε και τον ασφαλιστή σας.

3. Αν έχετε στο ασφαλιστήριο σας την κάλυψη  ατύχημα με ανασφάλιστο αυτοκίνητο τότε ο ασφαλιστή σας ή θα τρέξουν την διαδικασία της αποζημίωσης σας μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Διαφορά φροντίδας ατυχήματος & οδικής βοήθειας

Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου ασφάλισης οχημάτων υπάρχει μια κάλυψη που ονομάζεται «φροντίδα ατυχήματος» και πολλοί από εσάς την ταυτίζουν με την κάλυψη της οδικής βοήθειας, γιατί συνήθως παρέχεται και από τις ίδιες εταιρείες. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές αποτελούν δύο διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα και πρέπει να γνωρίζετε τις διαφορές και να γνωρίζετε ποια κάλυψη έχετε στο αυτοκίνητό σας για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων τη στιγμή που θα χρειαστείτε την οδική βοήθεια.

Τρεις είναι οι κύριες διαφορές:

 1. Η οδική βοήθεια είναι μια προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου με πρόσθετο κόστος, ενώ η «φροντίδα ατυχήματος» περιλαμβάνεται συνήθως στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου χωρίς να τη ζητήσει ο ασφαλισμένος και δεν έχει κόστος.
 2. Η οδική βοήθεια ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για ατύχημα είτε πρόκειται για βλάβη, ενώ η «φροντίδα ατυχήματος» ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος.
 3. Η οδική βοήθεια έχει ως κύριο αντικείμενο τη «βοήθεια προς το όχημα» σε κάθε περίπτωση, ενώ η «φροντίδα ατυχήματος» έχει ως κύριο αντικείμενο τη «βοήθεια προς τον ασφαλισμένο» τη στιγμή του ατυχήματος και τη συλλογή πληροφοριών και εγγράφων σχετικών με το ατύχημα και τη ζημιά.

Η κάλυψη της «φροντίδας ατυχήματος» είναι πολύ χρήσιμη σε περίπτωση ατυχήματος και μας απαλλάσσει από πολλές διαδικασίες, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μας παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια
σε περίπτωση βλάβης.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Είναι ξεχωριστή παροχή που δίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για να δοθεί αποζημίωση από την εταιρεία σας θα πρέπει να γίνει καταγραφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή παρουσία του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Θραύση Κρυστάλλων

Η Θραύση Κρυστάλλων είναι μια πρόσθετη υπηρεσία στην ασφάλιση Ι.Χ., η οποία σας καλύπτει για την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων στο όχημά σας.
Δεν καλύπτονται τα φανάρια (εάν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία).

Σε περιπτώσεις ζημιάς, ο ασφαλισμένος μπορεί είτε να επισκευάσει τη γυάλινη επιφάνεια είτε να την αλλάξει σε κάποια από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την ασφαλιστική ή που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Ποιες Ασφαλιστικές Εταιρίες συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό;

 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • AIΓAION A.A.E.
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤΤΑ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 • AIG EUROPE LIMITED
 • ALLIΑΝZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 • ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ERGO Α.Α.Ε.Ζ.
 • EURO INSURANCE LTD
 • EUROLIFE ERB A.E.Γ.Α.
 • GENERALI HELLAS A.A.E.
 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞΑ.Ε.Α.Ε.
 • HELLAS DIRECT INSURANCE LTD
 • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 • INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε.
 • INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
 • NP INSURANCE (ΝΕΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.Ε.Α.Ε.)
 • PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ
 • PRIME INSURANCE LTD

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός και πώς με ωφελεί;

Μια σημαντική υπηρεσία που αξίζει να γνωρίζεται είναι αυτή του Φιλικού Διακανονισμού.
Σύμφωνα με το Φιλικό Διακανονισμό, αν ευθύνεστε για το ατύχημα, είστε δηλαδή υπαίτιος, η εταιρία που είστε ασφαλισμένος θα αναλάβει την αποζημίωση του άλλου οδηγού.
Αν είστε αναίτιος και η εταιρία του άλλου οδηγού συμμετέχει στο Φιλικό Διακανονισμό, τότε η εταιρία που είστε ασφαλισμένος αναλαμβάνει τη διαχείριση της ζημιάς σας και σας αποζημιώνει.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Τι είναι το Bonus-Malus?

Το bonus malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες, δίνοντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες.

Η πρώτη κατηγορία του bonus malus είναι με αριθμό 10 και κάθε κατηγορία χαμηλότερη από αυτή, δίνει έκπτωση στον οδηγό.

Το χαμηλότερο bonus malus που υπάρχει είναι το 1 (που σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάποια ζημιά) αν και πολλές εταιρίες έχουν το 2 ή το 3 παρέχοντας όμως ουσιαστικά την ίδια ή και μεγαλύτερη έκπτωση.Σε περίπτωση ζημιάς ο οδηγός που ευθύνεται για το ατύχημα, αυξάνεται το bonus malus του, συνήθως 2 κατηγορίες, και πληρώνει αυξημένο ασφάλιστρο στην επόμενη ανανέωση του συμβολαίου του.
Το bonus malus δεν αυξάνεται αν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη “προστασία bonus malus” οπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκαλέσετε ατύχημα (μέχρι έναν αριθμό ζημιών ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως 2 ατυχήματα το έτος).

Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Τι ενέργειες κάνουμε σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Η πρόληψη του οποιοδήποτε τροχαίου ατυχήματος σίγουρα είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας κατά την ασφαλή οδήγηση. Όμως σε περίπτωση που δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ατύχημα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να απεμπλακούμε γρηγορότερα και να διευθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

• Καλούμε την Τροχαία για να βεβαιώσει το συμβάν, Οδική Βοήθεια και την ασφαλιστική μας, για να πάρουμε τις απαραίτητες συμβουλές. Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές καλύπτουν με τη Φροντίδα Ατυχήματος τα συμβάντα και στέλνουν εμπειρογνώμονα για να καταγράψει τις ζημιές.

• Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε να ανταλλάξουμε στοιχεία με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που ενεπλάκησαν.

• Θα πρέπει πάντα μαζί μας να έχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου μας -που πρέπει να είναι σε ισχύ- το δίπλωμα οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

• Εφ όσον το όχημά μας δεν μπορεί να μετακινηθεί, πρέπει να τοποθετούμε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων (100 μέτρα στις Ε.Ο.), για να αντιλαμβάνονται και οι διερχόμενοι οδηγοί το εμπόδιο που δημιουργείται.

• Επίσης, η Φροντίδα Ατυχήματος μπορεί να αναλάβει και την μετακίνηση του οχήματος, εφόσον από το ατύχημα έχει προκληθεί ακινητοποίηση και να το μεταφέρει στο συνεργείο που θα επιθυμούμε.

• Σημαντικό είναι -εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τις εμπλεκόμενες εταιρείες- να υπογράψουμε από κοινού με τους άλλους οδηγούς δήλωση Φιλικού διακανονισμού. Με τον Φιλικό Διακανονισμό, αυτός που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία.

Μην ξεχνάτε:

• Αν δεν έχουμε τραυματιστεί εμείς αλλά κάποιος άλλος, θα πρέπει πρώτα να καλέσουμε το 166. Η ψυχραιμία είναι και εδώ βασικός παράγοντας. Δεν θα πρέπει να μετακινούμε μόνοι μας τον τραυματία, γιατί μπορεί να προκληθεί μεγαλύτερη σωματική βλάβη. Ακόμη και αν είναι σε κρίσιμη κατάσταση, περιμένουμε την ιατρική βοήθεια.

• Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στο αυτοκίνητό μας ειδικό πυροσβεστήρα, που θα φανεί χρήσιμος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αν αντιληφθούμε φωτιά, και μας δίνεται η δυνατότητα, πρέπει να αποσυνδέσουμε τους πόλους της μπαταρίας και να μην αφήσουμε κανέναν με τσιγάρο να πλησιάσει κοντά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική, γιατί μία διαρροή καυσίμου μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση, ακόμη και έκρηξη.

• Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώσουμε το ατύχημα εντός 8 ημερών στην ασφαλιστική μας εταιρεία.

• Ότι αν στα εμπλεκόμενα οχήματα υπάρχει ανασφάλιστο όχημα, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ, αν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας υπάρχει και κάλυψη από ανασφάλιστα, τότε η αποζημίωσή μας θα γίνει από την ίδια την ασφαλιστική μας.

Ασφάλιση επιχείρησης - Ποιες καλύψεις μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο επιχείρησης

 • Πυρκαγιά
 • Καπνός (σε ευπαθή προϊόντα)
 • Πυρκαγιά απο βραχυκύκλωμα
 • Κακόβουλες και τρομοκρατικές
 • Πρόσκρουση οχήματος τρίτων
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών
 • Θραύση ειδών υγιεινής
 • Θραύση σωληνώσεων και δαπάνες εντοπισμού ζημιάς
 • Κλοπή και ζημιές απο κλοπή
 • Ληστεία – hold up
 • Πινακίδες – ταμπέλες
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων απο διακοπή ρεύματος ή ζημιά
 • Δαπάνες προσωρινής στέγασης
 • Δαπάνες φύλαξης
 • Δαπάνες μελετών και έκδοσης αδειών επαναλειτουργίας
 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Καθίζηση – κατολίσθηση – σεισμός
 • Γενική αστική ευθύνη
 • Αστική ευθύνη προς εργαζομένους
 • Αστική ευθύνη συνέπεια φωτιάς και προς τρίτους
 • Οικονομική ενίσχυση προς την επιχείρηση (συνέπεια ζημιάς)
 • Κάλυψη εξόδων ατυχήματος εργαζομένων στο χώρο εργασίας ή και σε εξωτερικές εργασίες

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι αμοιβαίο;

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) αποτελούν ένα θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό αποταμιευτών που τοποθετούνται ενιαία από εταιρείες διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ) σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια ανοικτού τύπου (open end), σε ανταπόκριση στους στόχους και τις προτιμήσεις των επενδυτών.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο ούτε έχουν προκαθορισμένες αποδόσεις. Η απόδοση για τον μεριδιούχο είναι η διαφορά που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στο κεφάλαιο επένδυσης και στην αποτίμηση αυτής σε χρονική διάρκεια.

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι μετοχή;

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος.

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι ομόλογο;

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο το οποίο μπορεί να εκδώσει το δημόσιο ή κάποιο ίδρυμα (πχ Τράπεζα) ώστε να έχει άμεση εισροή χρημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χρεόγραφο για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού. Στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, η καταβολή γίνεται σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα.
Με λίγα λόγια ένα ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, στο οποίο ο εκδότης είναι ο οφειλέτης και ο κάτοχος ο δανειστής και το κουπόνι (αν φυσικά υπάρχει) είναι ο τόκος.

Λοιπές ασφαλίσεις - Ποιες καλύψεις μπορώ να βρω σε ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης εκδηλώσεων;

 • Κάλυψη στους καλλιτέχνες σε περίπτωση ατυχήματος
 • Κάλυψη στους επισκέπτες σε περίπτωση ατυχήματος
 • Κάλυψη στον εξοπλισμό των εμπλεκομένων για τη διενέργεια της εκδήλωσης
 • Κάλυψη κόστους αναβολής της εκδήλωσης και ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών κλπ
 • Κάλυψη σε εκθέματα (πχ πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, αγάλματα)

Λεξικό Γενικών Ασφαλιστικών Όρων

Ακύρωση

Η διακοπή του συμβολαίου κατόπιν έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

Αναλογικός Όρος

Ο αναλογικός όρος εφαρμόζεται στις αποζημιώσεις, στις περιπτώσεις εκείνες που οι ασφαλισμένες αξίες περιουσιακών στοιχείων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές. Αν π.χ. ασφαλίζεται ένα ακίνητο ή ένα αυτοκίνητο για το 80% της αξίας του (είναι δηλαδή υπασφαλισμένο), τότε σε περίπτωση ζημιάς θα αποζημιωθεί αναλογικά, δηλαδή για το 80% της ζημιάς που υπέστη.

Ανανέωση

Τα ετήσια συμβόλαια ανανεώνονται αυτόματα με τη λήξη της ισχύος τους, εφόσον δεν έχουν ακυρωθεί από την ασφαλιστική εταιρία ή από τον συμβαλλόμενο.

Αντασφάλιση

Η εκχώρηση μέρους των κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρία προς άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις (αντασφαλιστικές), με σκοπό τη διασπορά των κινδύνων.

Αξία Αντικατάστασης / Καινούργιου

Το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή, την επισκευή ή αντικατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων με καινούργια παρεμφερούς τύπου προδιαγραφών και απόδοσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητά τους για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

Αξία Ελευθέρου

Η αξία που αποκτά το ασφαλιστήριο όταν ελευθεροποιείται (βλ. ελευθεροποίηση).

Αξία Εξαγοράς

Το ποσό που υπάρχει στη διάθεση του συμβαλλομένου τη χρονική στιγμή που επιθυμεί να διακόψει το συμβόλαιο. Ο χρόνος κατά τον οποίο εξαρτάται η αξία εξαγοράς ενός συμβολαίου οφείλεται στο είδος του συμβολαίου.

Αξία Πραγματική

Η τρέχουσα αξία που έχει κάθε ασφαλιζόμενο αντικείμενο τη χρονική στιγμή ακριβώς πριν τη ζημιά.

Απαλλαγή

Ποσό που αφαιρείται από τη συνολική αποζημίωση που καταβάλλει η ασφαλιστική Εταιρία. Το ποσό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο ασφάλισης και επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος.

Αποζημίωση

(βλ. Ασφάλισμα)

Απώλεια Εισοδήματος (Ασφάλιση της Απώλειας Εισοδήματος)

Αποζημίωση με τη μορφή επιδόματος που παρέχεται στον ασφαλισμένο όταν αυτός κριθεί ανίκανος για εργασία είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια (προσωρινά ή μόνιμα).

Αστική Ευθύνη (Κλάδος)

Η ανάληψη της υποχρεωτικής κάλυψης των δαπανών από την ασφαλιστική Eταιρία για την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη.

Ασφάλεια Ζωής

Ευρεία κατηγορία ασφαλίσεων στην οποία συμπεριλαμβάνονται ασφαλίσεις ζωής, υγείας, αποταμίευσης, συνταξιοδότησης, προσωπικών ατυχημάτων, απώλειας εισοδήματος, κ.α.

Ασφαλιζόμενο Αντικείμενο

Αυτό που ασφαλίζεται.

Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωμών Ασφαλίστρων Λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

Η Εταιρία απαλλάσει τον ασφαλισμένο από την πληρωμή των ασφαλίστρων σε περίπτωση που αυτός λόγω ατυχήματος ή ασθένειας μείνει μόνιμα ολικά ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του κατά τη διάρκεια ισχύος της βασικής ασφάλισης. Η ασφάλιση αυτή λήγει στο 65ο έτος του ασφαλισμένου ή κατά τη λήξη της βασικής ασφάλισης, εφόσον αυτή προηγείται.

Ασφάλιση Συνταξιοδότησης

Η Εταιρία αναλαμβάνει να καταβάλλει στον ασφαλισμένο ισόβια μηνιαία σύνταξη ή εφάπαξ ποσό με τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου, κατά τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εάν ο ασφαλισμένος αποβιώσει πριν τη λήξη της ασφάλισης, η Εταιρία επιστρέφει στους δικαιούχους το σύνολο των καθαρών εισπραχθέντων ασφαλίστρων μαζί με τα συσσωρευμένα μερίσματα.

Ασφάλισμα (αποζημίωση)

Tο ποσό που κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η ασφαλιστική Εταιρία ως αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή ζημιάς

Ασφαλισμένο Ποσό (ή Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ή Ασφαλιστική Αξία)

Το ποσό μέχρι του οποίου κατ΄ανώτατο όριο ευθύνεται η Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Ασφαλισμένος / Ασφαλιζόμενος

Tο πρόσωπο υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη και που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Tο έγγραφο το οποίο κατοχυρώνει την ασφάλιση, περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία της ασφάλισης και φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας.

Ασφαλιστική Ηλικία

Η ηλικία που έχει ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου του.

Ασφαλιστικό Έτος

Κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλιστικό Συμφέρον

Το έννομο συμφέρον του ασφαλισμένου για το αντικείμενο ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη ασφάλισης.

 Ασφαλιστικός Κίνδυνος (ή Ασφαλισμένος Κίνδυνος ή Καλυπτόμενος Κίνδυνος)

Η δυνατότητα επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος έναντι του οποίου ασφαλίζεται κανείς. Η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου γεννά την υποχρέωση της Εταιρίας για αποζημίωση.

Ασφαλιστικός Πράκτορας

(βλ. Διαμεσολαβητής)

Ασφαλιστικός Σύμβουλος / Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

(βλ. Διαμεσολαβητής)

Ασφάλιστρο

Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο ασφαλισμένος στην ασφαλιστική Εταιρία, ως αντίτιμο για την παροχή προς αυτόν ασφαλιστικής προστασίας

Ατύχημα

Περιστατικό που οφείλεται σε αιφνίδια, βίαιη, τυχαία αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν σωματικές ή υλικές βλάβες.

 


Γενικές Ασφαλίσεις

Ευρεία κατηγορία ασφαλίσεων στην οποία συμπεριλαμβάνονται ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, κλπ.), αστικής ευθύνης, επαγγελματικής ευθύνης, τεχνικών έργων, κ.α. Είναι σε αντιδιαστολή με τις ασφαλίσεις κλάδου ζωής που καλύπτουν ζωή και υγεία.


Δάνειο

Ο ασφαλισμένος μπορεί να δανειστεί ποσό μέχρι την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου του με εγγύηση την ίδια την αξία εξαγοράς. Δάνειο μπορεί να πάρει μετά τον τρίτο χρόνο ισχύος του συμβολαίου. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο λήξει για οποιονδήποτε λόγο, τότε το ποσό του δανείου καθώς και οι τυχόν οφειλόμενοι τόκοι παρακρατούνται από τις αξίες εξαγοράς ή από το ποσό κάλυψης που θα πρέπει να καταβάλει η Εταιρία στον ασφαλισμένο ή στον δικαιούχο του.

Διακανονιστής

Το αρμόδιο πρόσωπο που χειρίζεται τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης.

Διαμεσολαβητής

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να μεσολαβεί μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικής Εταιρίας για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

Δικαιούχος

Το/α νομικό/α, ή φυσικό/α πρόσωπο/α που έχει δικαίωμα να εισπράξει το ασφάλισμα και ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Δικαίωμα εναντίωσης έχει ο πελάτης αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτησή του για ασφάλιση, ή αν δεν του παραδόθηκαν οι όροι του ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα εναντίωσης πρέπει να ασκηθεί από τον πελάτη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από το συμβαλλόμενο έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της σύμβασης.

Δικαίωμα Συμβολαίου

Το ποσό που εισπράττεται μαζί με το ασφάλιστρο για τα έξοδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή του ασφαλιστηρίου έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. γιατί άλλαξε γνώμη).


Εκπιπτόμενο Ποσό

(βλ. Απαλλαγή)

Ελευθεροποίηση

Όταν το ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς (η οποία χρονικά εξαρτάται από το είδος του συμβολαίου) και ο ασφαλισμένος σταματήσει να πληρώνει τα ασφάλιστρα, τότε αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε ελεύθερο πληρωμής ασφαλίστρων. Από τη στιγμή που ένα ασφαλιστήριο ελευθεροποιείται, παύουν να ισχύουν οι τυχόν πρόσθετες καλύψεις και παραμένει σε ισχύ η βασική ασφάλεια. Αφορά μόνο ζωικές ασφαλίσεις.

Ενιαίο Ασφάλιστρο

Το ενιαίο (εφάπαξ) ασφάλιστρο καταβάλλεται εξ΄ολοκλήρου κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Εξαίρεση

Περίπτωση που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι εξαιρέσεις μπορεί να αφορούν ζημιές, συνθήκες ή δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση αναγράφονται με σαφήνεια στο συμβόλαιο.

Εξαρτώμενα Μέλη

Θεωρούνται αποκλειστικά η νόμιμη σύζυγος του ασφαλισμένου και τα ανύπαντρα παιδιά του μέχρι την ηλικία που καθορίζεται από το αντίστοιχο συμβόλαιο. Εάν σπουδάζουν σε ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, οπότε η κάλυψή τους παρατείνεται κατ΄ανώτατο όριο μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους.ΕπασφάλιστροΤο επιπλέον ποσό με το οποίο επιβαρύνεται το ασφάλιστρο λόγω αυξημένου κινδύνου.

Επέτειος

Η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται ένα ή περισσότερα χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου.

Εσωτερική Νοσηλεία

Ορίζεται η εισαγωγή του ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα και η διανυκτέρευσή του σε αυτό.


Ζημιά

Μπορεί να είναι υλική ή σωματική και αποζημιώνεται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.


Ημερήσια Νοσηλεία

Ορίζεται η νοσηλεία με χρέωση κλίνης για επέμβαση ή θεραπεία ή διαγνωστικές εξετάσεις, εντός νοσηλευτικού ιδρύματος χωρίς διανυκτέρευση σε αυτό.


Ισόβια Ασφάλιση

Ασφάλιση του κλάδου ζωής που προβλέπει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου οποτεδήποτε και αν συμβεί. Τα ασφάλιστρα πληρώνονται ισόβια ή για ορισμένη χρονική διάρκεια, όχι όμως πέρα από το θάνατο του ασφαλισμένου.


Καθαρό Ασφάλιστρο

Το ασφάλιστρο που έχει υπολογιστεί για την κάλυψη του ασφαλισμένου κινδύνου και δεν περιλαμβάνει νόμιμες επιβαρύνσεις.

Κακόβουλες Ενέργειες

Ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται με σκοπό τη βλάβη των ασφαλισμένων αντικειμένων χωρίς να αποτελούν στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Καλυπτόμενος Κίνδυνος

(βλ. Ασφαλιστικός Κίνδυνος)

Κάλυψη

Η κύρια υποχρέωση της ασφαλιστικής Eταιρίας καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης «να φέρει τον κίνδυνο», να παρέχει δηλαδή στον ασφαλιζόμενο ασφαλιστική κάλυψη.

Κύριος Φορέας Ασφάλισης

Το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.


Λήξη Συμβολαίου

Η συγκεκριμένη ημερομηνία που λήγει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Λήπτης της Ασφάλισης

(βλ. Συμβαλλόμενος)


Μαθηματικό Απόθεμα (άρτιο)

Το ποσό που συσσωρεύεται από την επένδυση των ασφαλίστρων, αφού αφαιρεθούν τα νόμιμα κόστη και έξοδα. Το ετήσιο επιτόκιο επένδυσης του μαθηματικού αποθέματος είναι εγγυημένο και ισούται με το τεχνικό επιτόκιο, το οποίο ισχύει κατά την έναρξη του συμβολαίου και παραμένει αμετάβλητο καθόλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Μερική Ανικανότητα

Η αδυναμία εργασίας του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος με καταβολή μηνιαίων επιδομάτων.

Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα

Το ποσό των ασφαλίστρων που επιστρέφεται αναλογικά στον πελάτη σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου και εφόσον προβλέπεται από το συμβόλαιο.

Μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Θεωρείται μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα κάθε νοσοκομείο ή κλινική που δεν έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Εταιρία. Σε αυτή τη περίπτωση, η Εταιρία καταβάλλει απολογιστικά στον ασφαλισμένο τα σύμφωνα με το συμβόλαιό του πραγματοποιηθέντα έξοδα μετά από προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών.

Μικτή Ασφάλιση

Η ασφάλιση που προβλέπει την καταβολή του κεφαλαίου είτε στον ασφαλισμένο κατά τη λήξη μιας χρονικής περιόδου, είτε με το θάνατό του στους δικαιούχους πριν τη λήξη του.

Μικτό Ασφάλιστρο

Το τελικό ασφάλιστρο που πληρώνει ο πελάτης και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. φόρος, δικαιώματα).

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ΜΜΑ)

Η μερική αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε κερδοφόρου επαγγέλματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (ΜΟΑ)

Η πλήρης αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε κερδοφόρου επαγγέλματος.


Nομική Προστασία

Κάλυψη των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων για τη νομική υποστήριξη του πελάτη σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης από αστική ευθύνη.


Ομαδική Ασφάλιση

Ασφάλιση του κλάδου ζωής με την οποία επιχειρήσεις ασφαλίζουν το προσωπικό τους. Η ομαδική ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά της κοινωνικής ή άλλης ιδιωτικής ασφάλισης.


Περιοδικό Ασφάλιστρο

Οι τρίμηνες, εξάμηνες ή και ετήσιες καταβολές ασφαλίστρου.

Περίοδος Αναμονής

Η χρονική περίοδος από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την οποία ο πελάτης δεν αποζημιώνεται και προκαθορίζεται από τον τύπο του συμβολαίου. Αφορά κατά κύριο λόγο συμβόλαια υγείας.

Περίοδος Κάλυψης

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος και της λήξης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πραγματογνώμονας

Ο αρμόδιος για την εκτίμηση των ζημιών στους γενικούς κλάδους (όπως αυτοκίνητο, κατοικία, κλπ.).

Πράσινη Κάρτα

Το έγγραφο που απαιτείται από τις αρμόδιες ξένες αρχές για την πιστοποίηση της ασφάλισης του αυτοκινήτου και χορηγείται από την ασφαλιστική Εταιρία κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου.

Πρόσθετη Πράξη

Μερική τροποποίηση όρων ή στοιχείων του ασφαλιστηρίου κατόπιν συμφωνίας του ασφαλισμένου και της Εταιρίας. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Προσθήκη

Η συμπληρωματική κάλυψη που επιθυμεί ο πελάτης να προστεθεί στη βασική ασφάλιση ζωής για τη δημιουργία του καταλληλότερου για τις ανάγκες του ασφαλιστικού προγράμματος. Οι προσθήκες δίνουν στον πελάτη τη δυνατότητα να καλύψει έξοδα από πιθανή ασθένεια ή ατύχημα.

Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Η ασφάλιση του κλάδου ζωής ορισμένης χρονικής διάρκειας που προβλέπει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, εντός αυτής της χρονικής διάρκειας.

Πρόταση Ασφάλισης / Αίτηση Ασφάλισης

Έντυπο της Εταιρίας που συμπληρώνεται από τον πελάτη και στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.


Σήμα ΑσφάλισηςΌρος του κλάδου αυτοκινήτων.

Είναι το έγγραφο της ασφαλιστικής Eταιρίας που πιστοποιεί την χρονική διάρκεια για την οποία είναι ασφαλισμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Στενοί Συγγενείς

Θεωρούνται ο/η σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, οι αδελφοί/ές του ασφαλισμένου.

Συγγενείς Παθήσεις

Συγγενής είναι η πάθηση που επιβαρύνει τον οργανισμό από την ώρα που γεννιόμαστε, από την εμβρυική ζωή και μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, σε προβλήματα κατά τη διάρκεια της κύησης ή/και του τοκετού ή σε τυχαίο γεγονός. Κάποιες φορές είναι γνωστή από τη γέννηση (εκ γενετής πάθηση) και άλλες εντελώς άγνωστη, αφού ποτέ δεν έδωσε συμπτώματα και ποτέ δε διαγνώστηκε μέσω κάποιου απεικονιστικού ελέγχου.

Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης

Tο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την ασφαλιστική Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ασφαλισμένο.

Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Θεωρείται συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα κάθε νοσοκομείο ή κλινική που έχει συνάψει συμφωνία με την Εταιρία για να παρέχει περίθαλψη στους πελάτες της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία εξοφλεί απευθείας όλα τα αιτιολογημένα έξοδα που έγιναν, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού συμβολαίου.

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Το μέρος των καλυπτομένων και αναγνωρισμένων δαπανών που βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Συνασφάλιση

Αποτελεί μορφή ασφάλισης με περισσότερες από μια ασφαλιστικές Eταιρίες, όπου η καθεμία αναλαμβάνει κατ΄αναλογία ποσοστό του κινδύνου.


Τεχνικό Επιτόκιο

Το εγγυημένο επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την επένδυση του μαθηματικού αποθέματος ενός συμβολαίου και καθορίζεται από την Ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία.


Υλική Ζημιά

Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε βάρος της περιουσίας του ασφαλισμένου.

Υπασφάλιση

Ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου με μικρότερη από την πραγματική του αξία. Σε περίπτωση υπασφάλισης εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος σύμφωνα με τον οποίο ο πελάτης αποζημιώνεται αναλογικά με την αξία που έχει ασφαλίσει.

Υπερασφάλιση

Ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου με μεγαλύτερη από την πραγματική του αξία. Απαγορεύεται από τον νόμο.

Υποχρεωτική Ασφάλιση

Η ασφάλιση που απαιτείται από το νόμο (π.χ. για Ι.Χ., ή άλλο μεταφορικό μέσο). Υποχρεωτική Ασφάλιση Υγείας, η ασφάλιση που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης.


Φιλικός Διακανονισμός

Σύστημα διακανονισμού ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο οποίο συμμετέχουν ορισμένες ασφαλιστικές Εταιρίες. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο πελάτης απαλλάσεται από την υποχρέωση να στραφεί κατά της ασφαλιστικής Εταιρίας του υπαίτιου οδηγού, καθώς αποζημιώνεται από τη δική του Εταιρία.


Unit Linked

Ταυτόχρονα ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα του κλάδου ζωής, των οποίων το αποταμιευτικό μέρος των ασφαλίστρων επενδύεται συνήθως σε αμοιβαία κεφάλαια.

Ασφάλιση Υγείας - Τι κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μίας ημέρας

Σε περίπτωση νοσηλείας μίας ημέρας, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τη γραμμή υγείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργοποίηση της λεγόμενης απαλλαγής, ουσιαστικά της συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου, γεγονός που καθιστά την κάλυψη 100%.

Ασφάλιση Υγείας - Μπορώ να συνδυάσω τις παροχές ομαδικού ασφαλιστηρίου με το ατομικό

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Ομαδικής Ασφάλισης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα συνδυαστικά με ένα ατομικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο,
πράγμα συντελεί σε ένα σχεδόν άριστο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα την κάλυψη της απαλλαγής ή τυχόν συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου.
Επιπλέον ανάλογα με την επιλογή Ατομικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον οφέλη, όπως η είσπραξη επιδοματικών παροχών, όπως για παράδειγμα το Bonus Καλής Χρήσης.

Ασφάλιση σκάφους - Ποιες καλύψεις περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του σκάφους;

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι υποχρεωτικές καλύψεις της αστικής ευθύνης προς τρίτους είναι:
•    Σωματικές βλάβες μέχρι 300.000 ευρώ ανά ατύχημα.
•    Υλικές ζημιές μέχρι 150.000 ευρώ ανά ατύχημα.
•    Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι 90.000 ευρώ ανά ατύχημα.

Ασφάλιση σκάφους - Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σκάφους μου για ζημιές έναντι τρίτων;

Ναι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ. 1 και 9 παρ. 3 του νομοθετικού διατάγματος 2743/99 με ισχύ την 13η Ιανουαρίου 2000 και του επερχόμενου νόμου 2881/01 έχει θεσπιστεί η δια του νόμου υποχρέωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των σκαφών αναψυχής στην Ελληνική Επικράτεια.

Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως της σημαίας), τα ταχύπλοα ή ταχυκίνητα σκάφη όπως αυτά αναφέρονται με τους κανονισμούς λιμένα καθώς και όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Η μη συμμόρφωση καθώς και μη εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης επιφέρουν κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο έως και δεκαπέντε (15) χιλιάδων Ευρώ.

 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα σκάφη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες.

Α. Σκάφη με συνολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα.

Β. Ταχύπλοα σκάφη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
•    Έχουν εξωλέμβιο κινητήρα με μέγιστη ιπποδύναμη πάνω από 30 ΗΡ.
•    Έχουν εσωλέμβιο ή εσω-εξωλέμβιο κινητήρα βενζίνης με μέγιστη ιπποδύναμη πάνω από 40 ΗΡ.
•    Έχουν εσωλέμβιο κινητήρα πετρελαίου μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 70 ΗΡ.

Γ. Φουσκωτά σκάφη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
•    Έχουν εξωλέμβιο κινητήρα μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ.
•    Έχουν εσωλέμβιο ή εσω-εξωλέμβιο κινητήρα βενζίνης μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ.
•    Έχουν εσωλέμβιο ή εσω-εξωλέμβιο κινητήρα πετρελαίου μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ.
•    Έχουν σύστημα υδροπρόωσης και κινητήρα μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ

Ασφάλιση σκάφους - Για ποιους άλλους κινδύνους μπορώ να καλύψω το σκάφος μου;

Ενδεικτικά, μπορείτε να καλύψετε το σκάφος σας για:

Κινδύνους της θάλασσας, φυσικούς κινδύνους, τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα, πυρκαϊά, εκβολή, πειρατεία, πρόσκρουση σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή και εξοπλισμό του λιμένα, πολεμικούς κινδύνους, μηχανικές βλάβες, κινδύνους αγώνων, κινδύνους μεταφοράς και trailer, κεραυνό, σεισμό, έκρηξη, κακόβουλη πράξη, φόρτωση /εκφόρτωση ή ακόμα και διακίνηση εφοδίων, καυσίμων εξοπλισμού, μηχανημάτων, κλοπή συνέπεια διάρρηξης ολοκλήρου του σκάφους, κλοπή της λέμβου, εξωλέμβιου κινητήρα, εξοπλισμού ή έκρηξη λέβητα, θραύση άξονα.

Επίσης, παρέχεται και η κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος του κυβερνήτη, πληρώματος και επιβαινόντων.

Ασφάλιση κατοικίας - Ποιες ενδεικτικές καλύψεις μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο κατοικίας;

Οι 20+1 ενδεικτικές καλύψεις που μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο κατοικίας.

1. Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

 • ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία
 • φωτιά σε δάσος
 • πτώση κεραυνού
 • καπνό

2. Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από πιθανή έκρηξη.

Επιπλέον, αν η έκρηξη προκληθεί από:

 • λέβητα
 • καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 • θερμοσίφωνα
 • καλύπτονται και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ίδια τα αντικείμενα.

3. Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

 • πρόσκρουση οχήματος στην κατοικία ή και στην περίφραξή της
 • πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό
 • πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, εφόσον προκληθεί από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες.

5. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν υποστεί υλικές ζημιές, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι οι ασφαλισμένοι, και οι οποίες προέκυψαν από πυρκαγιά ή έκρηξη στην κατοικία σας.

6. Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων

Καλύπτονται τα έξοδα που αναλογούν για την επισκευή ζημιών σε:

 • κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους
 • χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και αποτελούν περιουσία σας

7. Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

Σε περίπτωση ζημιάς, καλύπτονται τα έξοδα:

 • πυρόσβεσης και περιορισμού πυρκαγιάς. Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί ή να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς στην κατοικία σας.
 • γενικής φύσεως που μπορεί να προκύψουν, όπως έξοδα καθαρισμού της κατοικίας, τεχνικής επισκευής, κ.α.
 • κατεδάφισης και αποκομιδής των ερειπίων, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς

Kαλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού για τις επισκευές της κατοικίας, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

9. Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

 • πλημμύρα
 • καταιγίδα
 • χαλαζόπτωση
 • θύελλα

10. Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ή δεξαμενών, όπως ακόμα τα έξοδα διερεύνησης και αποκατάστασης:

 • ύδρευσης
 • θέρμανσης
 • ψύξης
 • αποχέτευσης

11. Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Καλύπτονται οι ζημιές στο κτίριο που θα προκύψουν από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν.

12. Απώλεια ενοικίων

Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία που ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη της σε κάποιον τρίτο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης και μετακομίσει σε άλλη κατοικία, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για την απώλεια των ενοικίων.

13. Δόση στεγαστικού δανείου

Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία για την οποία υπάρχει στεγαστικό δάνειο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάστασή της.

14. Νομική υποστήριξη

Καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές για:

 • αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση της κατοικίας σας
 • υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια, λόγω κατηγορίας εναντίον σας για παραβάσεις που έγιναν από αμέλεια

15. Θραύση τζαμιών

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν στα εξωτερικά τζάμια της κατοικίας σας, μαζί με τα έξοδα τοποθέτησής τους.

16. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

Καλύπτονται οι ζημιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της κατοικίας σας που θα προκύψουν από:

 • βραχυκύκλωμα
 • υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
 • υπέρταση
 • σχηματισμό τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

17. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές που θα προκύψουν από:

 • βραχυκύκλωμα
 • υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
 • υπέρταση
 • σχηματισμό τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

18. Γενική αστική ευθύνη

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν υποστεί σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές στην περιουσία τους, από πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη της κατοικίας και της οικογένειάς του (πχ οικιακή βοηθός, κατοικίδια). Ακόμα παρέχεται αστική ευθύνη απο τη συμμεντοχή σε αθλήματα ή αθλητικές δραστηριότητες.

19. Κακόβουλες ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά της κατοικίας σας.

20. Κλοπή περιεχομένου

Καλύπτεται η κλοπή στο περιεχόμενο της κατοικίας σας, μετά από διάρρηξη ή ληστεία.

Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.

21. Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν:

 • άμεσα από σεισμό
 • έμμεσα από σεισμό, δηλαδή από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση και παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι)

Ασφάλιση κατοικίας - Καλύπτονται κοσμήματα, χρήματα εντός του σπιτιού μου;

Ναι, μέχρι συγκεκριμένου ποσού και εφόσον τα χρήματα είναι μέσα σε χρηματοκιβώτιο πακτωμένο.

Ασφάλιση κατοικίας & επιχείρησης - Πως ορίζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες;

Η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται για το κτήριο ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικού κόστους και για το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος (έπιπλα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, μηχανήματα κ.λπ.).

Ασφάλιση κατοικίας & επιχείρησης - Καλύπτεται ο σεισμός και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η κάλυψη του σεισμού δίνεται για οικοδομές με έτος κατασκευής μετά το 1960 και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει προγενέστερη ζημιά.

Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής;

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής συστήθηκε από την Πολιτεία, με βάση το νόμο 3867/3.8.2010 και την 2636/24.11.2010 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να παρεμβαίνει σε περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου.

Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια Ζωής.

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με το να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου Ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εάν τούτο καταστεί ανέφικτο τότε να προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών στον ασφαλισμένο.

Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις  30.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής για τις παροχές στη λήξη και στις εξαγορές και τις 60.000 Ευρώ στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.

Με ρητή διάταξη του νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Συγχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους, που συμμετέχουν κατά 50% ο καθένας στην καταβολή της εισφοράς επί των ετήσιων ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής.

Η εισφορά του ασφαλισμένου ανέρχεται ανά κλάδο επί του καθαρού ασφαλίστρου σε:

* 0,75%: Παραδοσιακά ασφαλιστήρια (Αποταμιευτικά, Ασφαλίσεις Ζωής & Ανικανότητας κ.λπ.)
* 0,4%:   Ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked)
* 0,75%: Συμπληρωματικές καλύψεις θανάτου και ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας
* 0%:      Νοσοκομειακές καλύψεις (αφού το Εγγυητικό κεφάλαιο δεν υπεισέρχεται σε αυτές τις απαιτήσεις)

Παράλληλα η εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 Ευρώ για τα ασφαλιστήρια περιοδικών καταβολών και τα 150 Ευρώ για τα ασφαλιστήρια ενιαίας καταβολής.
Η εφαρμογή του έχει ξεκίνησει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Άργους 103
Τηλέφωνο
+302752 181050
E-Mail
info@justtrust.gr
Ωράριο Λειτουργίας
Δευ - Παρ 9:00 - 20:00
Σάβ 10:00 - 13:00

Που βρισκόμαστε

Στείλτε μας ένα μήνυμα

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!